Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Tecnolord, ubicat al carrer Estret nº4, 25282, Sant Llorenç de Morunys (Espanya) i correu electrònic: privacitat@mercalord.cat, serà el responsable de les seves dades personals ( «Dades»).

Notar que endavant quan ens referim a MercaLord implícitament ens referim a TecnoLord. MercaLord.cat és una web de TecnoLord

L'informem que quan a través de la nostra pàgina web o de la nostra Aplicació realitzi algun comentari en xarxes socials, el responsable de les Dades que faciliti a través de les mateixes serà la xarxa social corresponent i no MercaLord, havent de dirigir-se a aquesta xarxa social per a exercir , si escau, els seus drets de protecció de dades que pot consultar a l'apartat Quins són els drets de protecció de les seves dades personals? de la present Política de Privacitat.

A qui és aplicable aquesta Política?

La utilització de la pàgina web de MercaLord així com de la seva Aplicació no està dirigida a menors de 14 anys i, per tant, aquests s'han d'abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal. En aquest sentit, MercaLord recomana la utilització del seu pàgina web i de la seva Aplicació a persones majors de 18 anys. Per a això, MercaLord es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l'edat dels usuaris de la seva pàgina web i de la seva Aplicació

Quan agafem les seves dades personals?

MercaLord recull i tracta dades de caràcter personal tant d'usuaris que s'hagin registrat a la nostra pàgina web o a la nostra Aplicació, com d'usuaris que, no havent-se registrat, naveguin o les consultin.

D'aquesta manera, MercaLord obté i utilitza les dades de la IP i altres identificadors proporcionats pel dispositiu des del qual navegui per la nostra pàgina web o per la nostra Aplicació, alhora que recapta les Dades que vostè proporcioni en el moment de registrar-se com « Usuari »de MercaLord, així com aquells Dades obtingudes com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds, publicacions, converses, recerques, compres, valoracions d'altres usuaris, participació en concursos i les Dades derivats, si és el cas, de la vinculació del seu registre en la nostra pàgina web o a la nostra Aplicació amb el seu compte a Facebook o Google.

Addicionalment, si ens dóna el seu consentiment MercaLord també tractarà la ubicació del seu dispositiu per informar-lo dels productes que té més a prop, permetent així gaudir dels nostres serveis de manera completa.

Quines dades agafem?

MercaLord només agafa les Dades que resulten estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats d'obtenció dels mateixos, les quals detallem en l'apartat Amb quines finalitats tractem les seves dades personals? de la present Política de Privacitat. És per això que, en cas de no facilitar-nos aquestes Dades no podrem, gestionar el registre sol·licitat, prestar-li el servei sol·licitat, dur a terme la venda sol·licitada, facilitar-li la informació requerida, etc., que en cada cas correspongui.

Així mateix, l'informem que determinades funcionalitats de la nostra pàgina web així com de la nostra Aplicació utilitzen la navegació considerant la seva ubicació per poder proporcionar-li la informació més rellevant en cada cas, així com per oferir certs serveis. Tot i que la navegació considerant la ubicació és sempre una elecció d'l'usuari, en els casos en què Vostè la rebutgi la pàgina web i / o l'Aplicació de MercaLord no podran oferir-li les funcionalitats o proporcionar-li els continguts basats en aquesta ubicació.

Amb quines finalitats i quina base legitimadora tractem les seves dades personals?

En el cas que vostè no s'hagi registrat en la nostra pàgina web i / o de la nostra Aplicació, MercaLord tractarà la Ip de la seva dispositiu per a les següents finalitats:

 • Conèixer l'origen de la descàrrega de la nostra Aplicació, portant a terme aquest tractament en atenció al nostre interès legítim per a la millora de l'oferta comercial.

 • Accedir a la seva ubicació mentre navega per la nostra pàgina web o utilitza la nostra Aplicació per mostrar-li els productes que tens més a prop. Aquest tractament el portarem a terme únicament si ens dóna el seu consentiment per a això, mitjançant l'acceptació de la nostra política de cookies o els paràmetres del dispositiu.

 • En el cas que vostè s'hagi registrat a la nostra pàgina web i / o de la nostra Aplicació, les finalitats per a les quals tractarem les seves dades de caràcter personal són:

 • Gestionar la seva alta i les seves preferències d'usuari dins de l'àrea d'usuari registrat, així com per prestar-li els serveis de la nostra pàgina web i / o de la nostra Aplicació que heu demanat. La base de legitimació que habilita MercaLord a tractar les seves dades per a la present finalitat és la seva sol·licitud de registre.

 • Per vetllar pel bon ús dels nostres serveis i productes, impedint que es duguin a terme usos il·lícits o contraris a la nostra política i valors, podent fins i tot donar-li de baixa com a usuari registrat. La base legitimadora d'aquest tractament és el compliment per part de MercaLord de determinades obligacions legals, així com l'interès legítim de protegir els nostres serveis i productes.

 • Mostrar-publicitat ajustada als seus hàbits de consum i navegació obtinguts de l'ús de la nostra aplicació o pàgina web, en atenció al nostre interès legítim per a la millora de l'oferta comercial.

 • Remetre-li, per qualsevol mitjà, inclosos per mitjans electrònics, comunicacions comercials en relació als productes i serveis oferts per MercaLord, comunicacions que podran dirigir-se en atenció als seus hàbits de consum, navegació o utilització de la nostra pàgina web i / o la nostra Aplicació. MercaLord realitzarà aquest tractament en atenció a la relació mantinguda amb vostè, tenint en compte que les esmentades comunicacions sempre versaran sobre els nostres productes i serveis.

 • Gestionar la seva participació en els concursos que organitzem, legitimant aquest tractament l'acceptació per part seva de les bases legals del corresponent concurs en què vostè participi lliurement.

 • Analitzar el contingut dels xats en els que interactuï amb altres usuaris, a l'objecte de verificar que es fa un ús lícit dels nostres serveis. Tractament que realitzarem a l'empara del nostre interès legítim per per evitar frau o actes il·lícits.

 • Fer un seguiment del lliurament dels productes i / o serveis adquirits a través de la nostra pàgina web i / o de la nostra aplicació. MercaLord realitza aquest tractament com a conseqüència de l'acceptació per part seva de les condicions generals de contractació realitzada en el moment de sol·licitar aquest servei de lliurament de producte o serveis sol·licitats.

 • Gestionar i controlar les vendes de BUMPS o pagament per posicionament o visibilitat (visibility). La base legitimadora per a la realització d'aquest tractament és l'acceptació per part seva de les nostres condicions generals de contractació realitzada en el moment de contractar aquest servei.

 • Gestionar les queixes i consultes sobre els productes i / o serveis adquirits a través de la nostra pàgina web i / o de la nostra Aplicació, sent la base legitimadora d'aquest tractament l'obligació legal de MercaLord d'acord amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris.

 • Si ens ha proporcionat el seu consentiment exprés a aquest efecte, comunicarem les seves dades a terceres empreses alienes a MercaLord, amb la finalitat de mostrar publicitat adaptada a les seves preferències de consum i navegació tant de productes i serveis propis, com de tercers. Aquest tractament únicament es durà a terme si ens dóna el seu consentiment per a això.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

En el cas que vostè no s'hagi registrat en la nostra pàgina web i / o de la nostra Aplicació, el temps de conservació de les seves dades de caràcter personal per part de MercaLord serà el següent:

 • El tractament realitzat de la IP o de qualsevol altre identificador del seu dispositiu per conèixer l'origen de la descàrrega de la nostra web i / o Aplicació es durà a terme únicament en el moment en què tingui lloc aquesta descàrrega.

 • Per la seva banda MercaLord tractarà i conservarà la ubicació de l'aparell amb les finalitats abans indicades, mentre no deshabiliteu la geolocalització del dispositiu.

En el cas que vostè s'hagi registrat a la nostra pàgina web i / o de la nostra Aplicació, les Dades que tractem es conservaran durant els terminis següents:

 • Les dades demanades per permetre-li el registre a la nostra pàgina web o aplicació es conservaran mentre No cancel·li el seu compte.

 • Les dades demanades per gestionar les seves preferències com a usuari es conservaran mentre vostè no s'oposi a aquest tractament.

 • Aquells dades demanades i tractades per vetllar pel bon ús dels nostres serveis i productes es conservaran fins que s'hagi dut a terme l'acció de verificació corresponent.

 • Les dades demanades per mostrar-li publicitat segmentada seran utilitzades mentre no s'oposi a aquest tractament.

 • Aquelles dades demanades per remetre-li comunicacions comercials sobre els nostres propis serveis es conservaran mentre no es doni de baixa com a usuari registrat i no s'oposi a aquest tractament.

 • Les dades demanades com a conseqüència de la seva participació en els concursos realitzats per MercaLord es conservaran fins que finalitzi el concurs corresponent.

 • Conservarem les dades que faciliteu a través del nostre xat mentre realitzem la comprovació corresponent sobre l'ús lícit dels nostres serveis.

 • Les dades obtingudes com a conseqüència de la contractació per la seva part dels serveis de lliurament es conservaran fins que preescrigui la responsabilitat civil derivada d'aquest servei.

 • Les dades demanades com a conseqüència de la contractació per la seva part dels nostres serveis de posicionament es conservaran fins que es doni de baixa d'aquest servei.

 • Aquells dades obtingudes com a conseqüència de les queixes o consultes que ens pugui dirigir es conservaran fins que s'hagi resolt la queixa o consulta corresponent.

 • Les dades relatives als seus hàbits de navegació o de consum que puguem haver obtingut de terceres parts mentre vostè no revoqui el consentiment atorgat.

De manera general, quan Vostè es doni de baixa com a usuari registrat de MercaLord, aquesta eliminarà tota la informació de què disposés d'aquell. No obstant això, MercaLord conservarà dades merament estadístiques d'utilització per part dels usuaris dels seus recursos i eines.

Amb qui compartim dades personals?

Com li hem informat, únicament, en cas que ens doni el seu consentiment per a això, MercaLord comunica les seves dades a terceres empreses alienes a la nostra companyia.

D'altra banda, tercers situats fora de la Unió Europea podran accedir a les seves dades personals amb l'única finalitat de prestar-nos serveis que són necessaris per poder gestionar i oferir-los als nostres usuaris els nostres serveis i productes. Referent a això, l'informem que seleccionem únicament als proveïdors de serveis que ofereixen adequades garanties de protecció de les seves Dades, podent-se posar en contacte amb MercaLord per a més informació al respecte.

Quins són els seus drets en matèria de protecció dades de caràcter personal?

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació a el tractament i portabilitat de les seves Dades, així com la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments, si és el cas, prestats davant Tecnolord, ubicat al carrer Estret nº4, 25282, Sant Llorenç de Morunys (Espanya). Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la RGPD, Tecnolord. li ofereix la possibilitat d'exercir els drets abans referits mitjançant el correu electrònic: privacitat@mercalord.cat.

Igualment, li recordem la possibilitat de dirigir una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que MercaLord no ha satisfet degudament l'exercici dels seus drets. La dita reclamació podrà presentar-la davant l'esmentada autoritat mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de dades ofereix (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html)